{{ flash.text }}
sponzor gamesites.cz

Příkazy do hry

Napsal Dwandy dne 16.09.2014 pro sekci CS 1.6
Ve hře lze využívat mnoho herních příkazů, kterými si můžete nastavit server, spravovat uživatele v případě, že máte admin práva, nebo si nastavit chod hry pro lepší FPS. Příkazů je mnoho a existuje jich několik, bez kterých by jste se rozhodně neměli obejít. Mezi takové patří například fps_max 100 díky čemuž získáte lepší plynulost hry s rychlejším zatahováním křížku při střelbě. Podívejme se tedy na většinu příkazů, s kterými můžete pracovat.
ADMIN PŘÍKAZY
amx_kick [důvod] - vykopne hráče podle nicku/userid
amx_ban <čas> [důvod] - zabanuje hráče podle nicku/userid - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban
amx_addban <čas> [důvod]- přidá ban hráče podle authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban
amx_addban - odbanuje hráče podle authid/IP adresy
amx_slay - zabije hráče (nick/userid) 
amx_slap [poškození] - propleskne hráče (nick/userid) s poškozením 0-100 HP
amx_leave [tag1] [tag2] - vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu za příkazem
amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who - vypíše seznam hráčů na serveru
amx_cvar [hodnota] - změní nebo vypíše hodnotu zadané cvar 
amx_map - změní mapu
amx_cfg - vykoná příkazy uložené v souboru jmeno_souboru
amx_rcon - vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru
amx_plugins - vypíše dostupné aktivní pluginy
amx_modules - vypíše dostupné aktivní moduly 
 
CHAT PŘÍKAZY
amx_say - pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu
amx_chat - pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu
amx_psay - pošle soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu
amx_tsay - pošle barevnou zprávu všem hráčům umístěnou vlevo
amx_csay - pošle barevnou centrovanou (nad zaměřovací kříž) zprávu všem hráčům
 
VOTE PŘÍKAZY
amx_votemap [jmeno_mapy2] [jmeno_mapy3] 
- zahájí votování výběru mapy
amx_votekick - zahájí votování vykopnutí hráče
amx_voteban - zahájí votování zabanování hráče
amx_vote - zahájí votování na zadanou otázku
amx_cancelvote - zruší poslední probíhající votování
STATS PŘÍKAZY
say /hp - zobrazí informace o tom kdo tě zabil
say /statisme - zobrazí tvoji statistiku
say /stats - zobrazí statistiku ostatních hráčů
say /top15 - zobrazí statistiku 15 nejlepších hráčů na serveru
say /rank - zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru) 
SAY PŘÍKAZY
say nextmap - vypíše následující mapu mapcyklu
say timeleft - vypíše čas zbývající do změny mapy
say thetime - vypíše aktualní čas
MENU PŘÍKAZY
amxmodmenu - zobrazí hlavní AMX Mod X menu
amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu
amx_mapmenu - zobrazí menu pro změnu mapy
amx_votemapmenu - zobrazí menu pro votování map
amx_kickmenu - zobrazí kick menu
amx_banmenu - zobrazí ban menu
amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu - zobrazí menu pro prohazování hráčů mezi T a CT týmem
amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských příkazů
amx_restmenu - zobrazí menu pro zakázání(povolení) zbraní
amx_teleportmenu - zobrazí teleport menu
amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pro spouštení a pauzování pluginů
amx_statscfgmenu - zobrazí menu pro konfiguraci statistik
 
PLAYER PŘÍKAZY
adjust_crosshair - změníte barvu zaměřovače
cl_hidefrags 1 - Příkaz, který vám skryje fragy ostatních hráčů
cl_observercrosshair 1 - zapne křížek ve spectatoru 
fps_max 100 - Nastavíte si maximální možný FPS na 100
clear - smaže všechno z konzole
cmdlist - vypíše seznam všech možných příkazů do konzole.
connect - Po zadání connect xxx (xxx=IP serveru) se připojíte na server
cvarlist - vypíše do konzole všechny změny, které uživatel udělal
disconnect - Odpojení se ze hry
drawradar - Příkaz, který zapne radar
exec x.cfg - vykoná vše, co obsahuje soubor x.cfg (skripty, bindy, příkazy...)
exit - Ukončí hru
fastspristes 1 - Urči kvalitu smoke
gamma 3 - nastavíte hodnotu gammy
hideconsole - skryje konzoli
hideradar - skryje radar
hisound 1 - zapnete zvuk vyšší kvality
hud_centerid - 1 zapne, nebo 0 vypne zobrazení jména hráče když na něj namíříte
hud_fastswitch - 1 zapne, nebo 0 vypne rychlé přehazování zbraně.
hud_saytext_time 5 - Nastavíte, jak dlouho budou zobrazeny chat zprávy
kill - Okamžitě zemřete a čekáte na další kolo
lefthand -0 vypnete, nebo 1 zapnete držení zbraně v levé ruce
m_filter - 1 zapne, nebo 0 vypne filtrování myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nastavíte "mouse pitch" (rychlost myši nahoru a dolu). Zápornými čísly nastavíte mouselook
m_yaw 0.022 - nastavíte rychlost pohybu myši do stran
max_shells 300 - Určí kolik nábojů bude zobrazeno
name xxx - Přejmenuje vás na XXX
net_graph 3 - zapněte zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vašem monitoru
nosound 1 - Vypnete zvuky
ping - zjistíte ping ostatních hráčů na serveru
playdemo x - pustíte demo ze souboru x.dem
playvol 9 - nastavíte hlasitost při přehrávání dema
quit - Ukončíte hru
r_decals 250 - nastavíte maximální počet zobrazených kulek, krve atp
r_drawviewmodel - 1 zapne, nebo 0 vypne zobrazování zbraně na monitoru (někdy může zvýšit fps)
r_dynamic - 1 zapne, nebo 0 vypne dynamické osvětlování hry
reconnect - rychlý restart hry a okamžité znovupřipojení se na server
record x - začne nahrávat demo do vašeho cstrike adresáře
retry - Znovu se zkusí připojít na server
say_team xxx - Zpráva, kterou uvidí pouze váš team
say xxxx - Zpráva, kterou uvidí všichni na serveru
screenshot - Vyfotí obraz ze hry a uloží do CS adresáře
sensitivity 5.0 - hodnota určí citlivost (sensitivitu) myši
showbriefing - zobrazí se vám briefing mapy
showinfo - 1 zapne, nebo 0 vypne zobrazování všech paket
startdemos - začne v pořadí přehrávat dema
stop - zastavíte nahrávání dema
stopdemo - zastavíte přehrávaní dema
stopsound - zastavíte přehrávání zvuků
timedemo x - přehraje x.dem soubor s maximálními možnostmi fps
timeleft - zjistíte kolik času zůstává do konce mapy
timerefresh - slouží na zjištění fps vašeho PC
violence_ablood - 1 zapne, nebo 0 vypne zobrazování krve
room_type 0 - odstraní bug ozvěny
 
SERVER PŘÍKAZY
changelevel de_dust – změní mapu na de_dust
map de_dust – změní mapu na de_dust
sv_restartround 1 – za 1 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 – měníte gravitaci ve hře – čím menší tým vyšší skoky/(800 standart)
sv_cheats 0/1 – vypnete/zapnete možnost cheatování ve hře (gl_alphamin 1; impulse 101...) – admin, který nastaví 1 je šílenec
sv_password xxx – nastavíte na server heslo, které bude xxx
mp_timelimit 30 – mapa se bude hrát 30 minut, potom se mapa automaticky vymění (0 vypne) 
mp_roundtime 3 – udává časovou délku v minutách jednoho kola (od 1- mp_buytime 0.5 – udává časovou délku v minutách, po které vám je umožněný nákup
mp_freezetime 1 – udává dobu v sekundách, po které bude hra na začátku každého kola zamrznuta.Slouží na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 – 0 je pre free-look mód, 1čka vám umožňuje v spectator módě sledovat vašich spoluhráčů, 2jka vám zablokuje jakékoliv „lítaní“ a uvidíte část mapy, kde jste umřeli, 3ka vám uzamkne přesně pohled na hráče bez toho, aby jste mohli jakkoliv „lítat“ okolo něho. To se často využívá při CW, kdy v teamu mrtví spoluhráči nemohou nakukat za roh a napovídat kolegovi, že „nepřítel se blíží z pravé strany“ 
mp_fadetoblack 1 – po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 = off) 
allow_spectators 1 – na serveru se můžou pohybovat spectatori (0 = off) 
mp_c4timer 45 – udává, kolik sekund bude bomba tikat, Kdy vybuchne (standart 45 na publicu, při CW je 35s) 
mp_startmoney 800 – nastavením určíte, kolik dolarů bude mýt každý hráč v nové mapě v prvním kole. 800 je standart. 
mp_autoteambalance 1 – v případě, že v jednom týmě je o dvou a více hráčů, zapnete automatickou balanci hráčů (vyrovnání) do týmů (vypnete, tak že za 1 dáte 0) 
mp_limitteams 1 – znamená, že jeden tým může mýt max. o jednoho hráče víc jako druhý (můžete číslo různě měnit – nulou vypnete) 
mp_autokick 1 – každý TeamKiller bude vykopnutý ze serveru (vypnete tak že dáte za 1 – 0) 
mp_friendlyfire 1 – zapnete friendly fire – 0 vypne
mp_tkpunish 1 – TeamKiller si další kolo nezahraje – že zabil vlastního hráče
mp_hostagepenalty 3 – po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 – udává, kolik procent hráčů je potřebných na otestování nové mapy – 0.6 znamená že musí hlasovat za mapu minimálně 60% hráčů (rozsah je od 0.0 do 1.0) 
listplayers – vypíše vám seznam hráčů a jejich id na serveru – slouží na kickování a o vyhození hráče ze serveru
status – vypíše se vám seznam hráčů na serveru, jak dlouho už hrají,IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 – tímto příkazem zapnete logování (zapisovaní) chatu do souboru (0 = off) 
kick xxx – tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče – xxx je jméno hráče 
kick #15 – tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče, kterého ID je 15 (ID zjistíte napsáním příkazu „listplayers“ od konzoly). Mřížka je povinná! 
addip "minutes" "IP" – sluzi na bannování hráče ze serveru (t.z. po určitou dobu nebude server pro bannutého hráče přístupný. bez #
remove "IP" – bann na IP/hráče odstraníte. bez #
users – vypíše seznam hráčů, jejich identifikační číslo (slouží to hlavně na bannovaní ze serveru, případně když je někdo cheater (vy to zjistíte), tak ho v budoucnosti můžete vždy usvědčit na základě tohoto čísla) 
lambert -1.0001 – uvidíte všechny věci jasně bez použití baterky
decalfrequency 0 – umožní sprayování log donekonečna okamžitě za sebou (číslo označuje interval po kterém můžete opět sprayovat)
Autor: Dwandy; Zobrazeno: 36754x
napsat komentář
komentářů: {{ comment.owner.comments }}
{{ comment.created }} VIP
{{ comment.text }}
Komentář byl smazán
komentářů: {{ comment.owner.comments }}
{{ reply.created }} VIP
{{ reply.text }}
Komentář byl smazán
napsat komentář